DŹwięki wolności dla nAjmłodszych

Nasze przedszkole bierze  udział w projekcie „Dźwięki wolności dla najmłodszych”. W ramach projektu odbędzie się 7 muzycznych lekcji historii
i warsztatów plastycznych.

Projekt finansowany jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.