Szczepienia Dzieci w SP ZOZ W KUROWIE

Informujemy, ze od 14 grudnia 2021 r. rozpoczęły się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

Na szczepienie można zgłosić się w SP ZOZ w Kurowie

Kontakt pod numerem: 81 88-11-137 lub 81 88-11-140.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie