Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023

Od 1 kwietnia na wewnętrznych drzwiach w przedszkolu są wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/23.

Rodzice, którzy nie dopełnili obowiązku potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, a chcą, żeby dziecko uczęszczało do placówki, proszeni są o dostarczenie stosownego dokumentu w dniu 1 kwietnia 2022r.