Konkurs plastyczny "Kolory lata"

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator: Gminne Przedszkole Nr 1 w Kurowie

   Nauczycielki: Iwona Barucha, Elżbieta Piłat

Termin zgłoszeń: 08 - 16 .VI.2021 r.

Nagrody: dyplomy, książki

Kategoria I - dzieci w wieku 3-4 lata

Kategoria II – dzieci w wieku 5-6 lat

Typ: prace wykonane samodzielnie lub pod kierunkiem rodzica , dowolną techniką.

II. Cele konkursu :

- pobudzenie zainteresowania pięknem otaczającej przyrody,

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- rozwój i prezentacja talentów plastycznych.

III .Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3-6 lat uczęszczających                    do Gminnego Przedszkola Nr 1w Kurowie

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie lub z pomocą rodzica.

3. Każda praca powinna być czytelnie podpisana:

– imię i nazwisko dziecka,

– wiek i oddział, do którego uczęszcza dziecko,

4. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach:

Dzieci 3-4 letnie , dzieci 5-6 letnie. W każdej kategorii przyznane będą 3 miejsca, mogą być również wyróżnienia.

5.Technika wykonania prac - dowolna: wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami - w formacie dowolnym .

6.Termin dostarczenia prac mija 16 czerwca 2021 roku.

7. Prace składamy u wychowawcy grupy lub bezpośrednio u organizatorów konkursu: Iwona Barucha, Elżbieta Piłat

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów i zdjęć prac plastycznych na stronie internetowej przedszkola                  i Fb),

IV. PODSUMOWANIE .

Autorzy prac nagrodzonych i prac wyróżnionych zostaną zaproszeni     na podsumowanie konkursu. Dyplomy i nagrody wręczy                                               

 Pani Dyrektor Zofia Kamińska- Dobrzyńska wraz z organizatorami konkursu.