Jak się tańczy w karnawale? Zadania na środę 26.01.2022r.

1. Karnawał – tworzenie siatki pojęć.
Arkusz szarego papieru, napis KARNAWAŁ, materiały piśmiennicze.
Rodzic prezentuje dzieciom napis, dzieli słowo na sylaby i na głoski. Gdy dzieci poznają hasło (wzrokowo lub słuchowo), Rodzic zadaje pytania:
- W której części roku obchodzimy karnawał?
- Jaki dzień (jakie wydarzenie) rozpoczyna karnawał?

- Jaki dzień kończy karnawał?
- Dlaczego ludzie lubią zabawy karnawałowe?
- Co by było, gdyby karnawał trwał cały rok?
Dzieci podają swoje odpowiedzi. Rodzic zapisuje je na arkuszu.

2. Zabawy ruchowe wspólnie z Rodzicami z balonikiem.(podrzucanie, odbijanie balonika, przeskakiwanie przez balonik, taniec z balonikiem itp.)

3. Utrwalenie literki y,Y.

Filmy edukacyjne o literce „y,Y”

https://www.youtube.com/watch?v=QXPEAGBjkl8

https://www.youtube.com/watch?v=PNeZzGuJ8Pg

4. „Kapelusz karnawałowy” – praca plastyczna.

Zaprojektujcie na kartce papieru najbardziej wymyślny kapelusz karnawałowy.

Swoje prace możecie zamieścić na facebooku.

Miłej zabawy!