Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr 1/2019/2020

Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Kurowie
z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie wyboru prezydium Rady Rodziców

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: DZ. U. z pz.2156 wraz z późn. zm.) z 2015 r.

Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Zatwierdzić skład Prezydium Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Nr 1

w Kurowie, w składzie:

Przewodnicząca -p. Patrycja Krzesińska

Zastępca przewodniczącej- p. Emilia Wrótna

Skarbnik-p. Magdalena Chrzan

Sekretarz- p. Anna Jośko

§ 2

Zatwierdzić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Kurowie

w składzie:

  1. p. Aleksandra Wrótna,
  2. p. Monika Wałach
  •                                                                          3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.