Rekrutacja do przedszkola na r.szk. 2024/2025

 

rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurów

Na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie i Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Klementowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kurów Arkadiusz Małecki

Załącznik 1 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA

 

Dokumenty do pobrania

Bal karnawałowy

W naszym przedszkolu dziś odbył się wspaniały bal karnawałowy. Dzieci poprzebierane były za różne bajkowe postacie. Były zabawy taneczne przy muzyce, konkursy, zabawy integracyjne oraz słodki poczęstunek. Dzieci z oddziałów VII i VIII mogły bawić się na sali gimnastycznej w szkole.Czary - mary

Dziś w przedszkolu odbył się występ iluzjonisty który, zaprosił nas do wspaniałego świata iluzji, humoru i dobrej rozrywki.

Magiczne sztuczki wywoływały zachwyt na twarzach przedszkolaków. W magiczny sposób pojawiały się i znikały przedmioty, fruwały kolorowe chustki, lub zmieniały kolory, pojawiały się piłki i butelki, „ palił” się portfel. Magik założył sobie na ręce kajdanki i bez użycia kluczyków sam się z nich uwolnił!

Dzieci wypowiadały za czarodziejem magiczne zaklęcia, a wybrani asystenci - przedszkolaki, osobiście brali udział w magicznych sztuczkach.

 Niezwykłego gościa nagrodzono gromkimi brawami!

Czytaj więcej: Czary - mary

Koncert dla przedszkolaków

W dniu dzisiejszym dzieci z oddziału VI, VII oraz VIII miały okazję uczestniczyć w koncercie muzycznym zatytułowany Spotkanie z Operą i Operetką. Wysłuchały znanych arii w doskonałym wykonaniu tenora Marcina Pomykały.