Zawieszenie zajęć w grupie I

W związku z potwierdzonym, kolejnym przypadkiem koronowirusa na terenie przedszkola,
od 25 do 29 listopada (włącznie) zawiesza pracę oddział I.
W podanym czasie nie będzie w tym oddziale zajęć.
Proszę o pozostawienie dzieci w domu.
Dzieci z wymienionej grupy, które miały kontakt z osobą zakażoną
( były w przedszkolu w dniach 18- 19 XI) zostają objęte kwarantanną
o czym poinformuje zainteresowanych pracownik sanepidu.

Zawieszenie zajęć W ODDZIAŁACH II, IV i VI.

W związku z potwierdzonymi, kolejnym przypadkami koronowirusa
na terenie przedszkola, następujące oddziały zawieszają pracę :
oddział VI w dniach 24-29 listopada 2021 r.,
oddział IV w dniach 24-26 listopada 2021 r.
oddział II w dniach 24-29 listopada 2021 r.
W podanym czasie nie będzie w tych oddziałach zajęć.
Proszę o pozostawienie dzieci w domu.
Dzieci z wymienionych grup, które miały kontakt z osobą zakażoną
( były w przedszkolu w dniach 17 i 19 XI) zostają objęte kwarantanną, o czym
zostaną zawiadomieni rodzice za pomocą wiadomości tekstowych.