Wniosek o przyjecie dziecka do Gminnego Przedszkola nr 1 w Kurowie na rok szkolny 2022/2023

                 

       Gminne Przedszkole w Kurowie

 

OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2022/2023

które trwać będą od 14 lutego do 25 lutego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać bezpośrednio

w sekretariacie w godz. 7.00 – 15.00

 lub ze strony internetowej przedszkola.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

Szczepienia Dzieci w SP ZOZ W KUROWIE

Informujemy, ze od 14 grudnia 2021 r. rozpoczęły się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

Na szczepienie można zgłosić się w SP ZOZ w Kurowie

Kontakt pod numerem: 81 88-11-137 lub 81 88-11-140.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie