Osoby przyprowadzające młodsze dzieci do przedszkola i udające się do części wspólnej (hol, szatnia dla trzylatków) wchodzą stosując osłonę ust i nosa, po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach jednorazowych, maksymalnie 5 osób dorosłych z zachowaniem dystansu społecznego.

Osoby przyprowadzające dzieci starsze ( z zachowaniem zasad jak powyżej) prosimy o wchodzenie do części wspólnych tylko w uzasadnionych przypadkach ( bezpieczne przekazanie pod opiekę dziecka pracownikowi przedszkola, ew. korzystanie z czytnika kart). Czas pobytu w części wspólnej proszę ograniczyć do niezbędnego minimum.

Dzieci z grup sześciolatków i wszystkie przedszkolaki dojeżdżające autobusem szkolnym obowiązuje stosowanie ochrony ust i nosa podczas przejścia do przedszkola i pobytu w części wspólnej. Zwalnia z tego jedynie zaświadczenie lekarskie.
Maseczki/przyłbice zostawiamy w szatni, w półce dziecka.

Na terenie przedszkola (w sali, na placu zabaw, terenie wokół przedszkola), nie w części wspólnej, dzieci nie muszą nosić ochrony ust i nosa.

Środki ochrony osobistej maseczki/przyłbice noszą w częściach wspólnych pracownicy przedszkola. W salach nauczyciele i personel nie muszą, ale mogą stosować ochronę ust i nosa.