Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Serdeczne życzenia zdrowia, tak potrzebnego 
w obecnych czasach, spokoju i cierpliwości, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym;

dzie nauczyciela

UCZNIOM zapału do nauki, by ta w przyszłości zaowocowała
w dobrze wykształconym, mądrym społeczeństwie;

NAUCZYCIELOM wytrwałości w ukazywaniu młodemu pokoleniu wartości liczących się w życiu i przekazywaniu najcenniejszego daru jakim jest bogactwo wiedzy, szacunku ze strony uczniów i rodziców;
Wszystkim PRACOWNIKOM siły, by stawiać czoła codziennym wymaganiom                                                            

                 Życzy Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kurowie