Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

386077
DzisiajDzisiaj146
WczorajWczoraj442
W tym tygodniuW tym tygodniu987
W tym miesiącuW tym miesiącu7423
WszystkieWszystkie386077

Gościmy

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Miesiąc/Temat tygodnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka 4-letniego

Warstwa biologiczna

Warstwa psychologiczna

Warstwa
socjologiczna

Warstwa
kulturologiczna

Warstwa
duchowa

I/I

Mijają dni, miesiące, lata

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

 • Myje ręce przed jedzeniem.

 • Samodzielnie korzy-sta z toalety.

 • Ustawia się parami.

 • Przyjmuje postawę wyprostowaną.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.

 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.

 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i piosenki.

 • Uczestniczy w ćwiczeniach narządów mowy.

 • Ogląda obrazki przedstawiające osoby w różnym wieku.

 • Rozumie następstwo dni i nocy.

 • Rozwiązuje zagadki.

 • Układa sekwencje z obrazków (przedtem, potem).

 • Poznaje tradycje – sylwestrowe i noworoczne.

 • Dmucha słomką na konfetti.

 • Nawleka korale na sznurek.

 • Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych wierszy.

 • Przelicza świeczki.

 • Określa, ile ma lat.

 • Dzieli słowa na sylaby.

 • Układa rytmy.

 • Wie, w jaki sposób składać życzenia urodzinowe.

 • Rozpoznaje i nazywa emocje – swoje i innych ludzi.

 • Bawi się z dziećmi ze starszych grup.

 • Reaguje na polecenia nauczyciela.

 • Stosuje formy grzecznościowe.

 • Spożywa posiłki, posługując się widelcem i łyżką.

 • Podejmuje samodzielne zabawy tematyczne z wykorzystaniem zabawek.

 • Ogląda fotografie i wypowiada się na ich temat.

 • Rysuje kredkami, koloruje obrazki.

 • Ilustruje ruchem pory roku.

 • Reaguje ruchem na natężenie głośności i dynamiki muzyki.

 • Reaguje ruchami na zmianę wysokości dźwięków (wysoki, niski).

 • Śpiewa piosenki.

 • Wykonuje improwizację ruchową do piosenki.

 • Gra na tamburynie.

 • Wykonuje pracę plastyczną.

 • Tańczy w rytm muzyki.

 • Słucha wierszy polskich poetów.

 • Przestrzega zasad społecznych ustalonych
  w grupie przedszkolnej.

 • Opowiada
  o przyjaźni.

 • Poznaje świat poprzez doświadczenia innych ludzi.

I/II

Zima i zwierzęta

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach na świeżym powietrzu.

 • Samodzielnie korzysta z toalety.

 • Korzysta ze swojej szczoteczki do zębów.

 • Rozpoznaje ptaki i je dokarmia.

 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 • Zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce.

 • Rozpoznaje figury geometryczne.

 • Liczy w dostępnym dla siebie zakresie.

 • Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.

 • Wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki.

 • Omawia wygląd wybranych ptaków.

 • Dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy obrazków.

 • Wypowiada się na temat teatrzyku.

 • Wypowiada się na temat dożywiania zwierząt zimą.

 • Wskazuje różnice i podobieństwa w wyglądzie wybranych ptaków.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych.

 • Uważnie słucha nauczyciela.

 • Dba o salę przedszkolną.

 • Naśladuje czynności dorosłych.

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.

 • Stosuje formy grzecznościowe.

 • Spożywa posiłki, posługując się widelcem i łyżką.

 • Śpiewa piosenkę.

 • Wykonuje karmnik
  (z wyprawki plastycznej).

 • Recytuje wiersz.

 • Poznaje świat przez własne doświadczenia.

 • Wyraża swoje zdanie podczas zabaw z innymi.

 • Szanuje otaczającą nas przyrodę i zwierzęta.

I/III

Babcia i dziadek

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.

 • Potrafi dobrać się w pary.

 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.

 • Opowiada o babci i o dziadku.

 • Wykonuje ćwiczenia aparatu mowy.

 • Nazywa przedmioty związane z babcią i z dziadkiem.

 • Liczy w zakresie 5, z zastosowaniem liczebników głównych.

 • Liczy słyszane dźwięki.

 • Rozpoznaje zwierzęta na zdjęciach, nazywa je i wydaje odpowiednie odgłosy.

 • Podporządkowuje się dorosłym dbającym o higienę zmysłów.

 • Układa przedmioty według poleceń nauczyciela.

 • Wie, jak można pomagać osobom starszym.

 • Okazuje szacunek osobom starszym.

 • Porządkuje zabawki po zabawie.

 • Nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie.

 • Wskazuje różne stany emocjonalne.

 • Recytuje wiersz.

 • Ogląda album ze zdjęciami.

 • Odgrywa role podczas swobodnej zabawy.

 • Recytuje wiersz.

 • Uczestniczy w zabawie naśladowczej.

 • Słucha opowiadania.

 • Wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych.

 • Śpiewa refren piosenki.

 • Ogląda reprodukcje i wypowiada się na ich temat.

 • Rysuje flamastrem po śladzie.

 • Rysuje portrety – babci i dziadka.

 • Maluje pastelami.

 • Wykonuje laurkę dla babci.

 • Przygotowuje uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka i uczestniczy w niej.

 • Prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy.

 • Bawi się z babcią i z dziadkiem.

 • Poznaje wartość rodziny.

 • Wyraża swoje zdanie podczas zabaw z innymi.

 • Podczas spacerów przestrzega ustalonych zasad.

I/IV Teatr

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

 • Myje ręce przed jedzeniem.

 • Samodzielnie korzy-sta z toalety.

 • Ustawia się parami.

 • Przyjmuje postawę wyprostowaną.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.

 • Uczestniczy w zabawach logopedycznych.

 • Przegląda się w lusterku, wykonuje gesty i miny.

 • Stosuje słowa dotyczące teatru.

 • Dzieli słowa rytmicznie (na sylaby).

 • Rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby pracujące w teatrze.

 • Poznaje zawody związane z teatrem.

 • Rozwiązuje zagadki.

 • Pomaga przy tworzeniu dekoracji teatralnej.

 • Wie, jak korzystać ze wspólnych zabawek.

 • Doświadcza swojej przynależności do grupy przedszkolnej i do rodziny.

 • Naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt.

 • Własnymi słowami opowiada o inscenizacji.

 • Stosuje słowa związane z teatrem.

 • Uczestniczy w zabawach z elementami pantomimy.

 • Tańczy w rytm muzyki.

 • Ilustruje ruchem słowa piosenki.

 • Tworzy i wystawia przedstawienie kukiełkowe.

 • Bawi się swobodnie w kąciku teatralnym.

 • Ogląda film W teatrze.

 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych.

 • Wykonuje eksperyment plastyczny.

 • Reaguje ruchem na muzykę.

 • Przygotowuje się do występu w przedstawieniu teatralnym.

 • Zapamiętuje i odtwarza proste rytmy.

 • Prezentuje swoją rolę na przedstawieniu.

 • Przestrzega zasad społecznych ustalonych
  w grupie przedszkolnej.

 • Opowiada
  o przyjaźni.

 • Poznaje świat poprzez doświadczenia innych ludzi.

PIOSENKA „WALCZYK DLA BABCI I DZIADKA”
Tańczymy dla babci walczyka,
niech niesie się wkoło muzyka.
Ref. Niech płynie muzyka na cały świat,
żyj babciu, żyj nam sto lat!


Tańczymy dla dziadka walczyka,
niech niesie się wkoło muzyka.
Ref. Niech płynie muzyka na cały świat,
żyj dziadku, żyj nam sto lat!

Czytaj więcej: Piosenka i wiersz do nauki w styczniu

Grudzień

Miesiąc/Temat tygodnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka 4-letniego

Warstwa biologiczna

Warstwa psychologiczna

Warstwa
socjologiczna

Warstwa
kulturologiczna

Warstwa
duchowa

XII/I

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

 • Przyjmuje postawę wyprostowaną.

 • Uczestniczy w zabawie ruchowo-naśladowczej.

 • Rozpoznaje dinozaury na obrazkach.

 • Porównuje dinozaury według wielkości, kształtu, koloru.

 • Słucha z uwagą utworu literackiego.

 • Odpowiada na pytania dotyczące opowia-dania.

 • Wykonuje celowe ruchy warg i języka.

 • Ogląda liść paproci przez lupę.

 • Tworzy dinozaury z klocków.

 • Szuka par obrazków.

 • Rozumie sens słów wysłuchanej piosenki.

 • Odtwarza rytm.

 • Układa puzzle.

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury.

 • Liczy w zakresie 3, w aspektach głównym i porządkowym.

 • Stosuje pojęcia: duży, większy, największy.

 • Wie, dlaczego wyginęły dinozaury.

 • Poznaje tradycję Barbórki.

 • Wyszukuje obrazek, kierując się podaną cechą.

 • Uważnie słucha nauczyciela.

 • Dba o salę przedszkolną.

 • Naśladuje czynności dorosłych.

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.

 • Stosuje formy grzecznościowe.

 • Spożywa posiłki, posługując się widelcem i łyżką.

 • Układa się do snu, jeśli czuje taką potrzebę.

 • Dba o swoje ubrania, wiesza kurtkę na wieszaku.

 • Porusza się przy akompaniamencie tamburynu.

 • Tworzy improwizacje ruchowe do opowiadania i melodii.

 • Śpiewa refren piosenki.

 • Koloruje rysunki.

 • Ilustruje ruchem opowieść.

 • Rysuje portret dinozaura.

 • Rysuje na tackach z piaskiem.

 • Lepi z gliny figurki dinozaurów.

 • Rysuje węglem.

 • Poznaje świat przez własne doświadczenia.

 • Wyraża swoje zdanie w zabawach z innymi.

 • Podczas spożywania posiłków przestrzega ustalonych zasad.

XII/II

Idzie zima ze śniegiem

 • Bawi się bezpiecznie na śniegu.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

 • Ubiera się samodzielnie.

 • Rozpoznaje zimę na obrazkach.

 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.

 • Odpowiada na pytania dotyczące opowia-dania, rozwiązuje zagadki.

 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne.

 • Eksperymentuje ze śniegiem.

 • Wypowiada rytmicznie zdanie, wykonując jednocześnie ruchy rękami.

 • Prawidłowo wymawia głoskę s.

 • Segreguje zabawki według rodzaju.

 • Dzieli słowa rytmicznie (na sylaby).

 • Dmucha na piórko, wykonuje ćwiczenia oddechowe.

 • Porównuje ubrania różnego typu.

 • Klasyfikuje zabawki i ubrania.

 • Wymienia wybrane elementy zimowej pogody.

 • Rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku.

 • Potrafi współdziałać z kolegami.

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.

 • Wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej.

 • Wymyśla zabawy dla siebie i innych.

 • Integruje się z innymi dziećmi.

 • Ogląda albumy ze zdjęciami.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych przy akompaniamencie instrumentów.

 • Śpiewa refren piosenki.

 • Gra akompaniament na grzechotce lub kołatce.

 • Rysuje na tacce z kaszą manną.

 • Rozpoznaje instrumenty prezentowane przez nauczyciela.

 • Tworzy akompaniament.

 • Rysuje list do Mikołaja.

 • Ilustruje piosenkę ruchem.

 • Wypowiada się na temat reprodukcji malarskich.

 • Ozdabia rysunki: czapki i szalika.

 • Poznaje świat przez własne doświadczenia.

 • Wyraża swoje zdanie podczas zabaw z innymi.

 • Podczas spożywania posiłków przestrzega ustalonych zasad.

XII/III

Idą święta

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.

 • Potrafi dobrać się w pary.

 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i je nazywa.

 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.

 • Wykonuje celowe ruchy aparatem mowy.

 • Dzieli rytmicznie słowa (na sylaby).

 • Segreguje bombki według koloru, wielkości i kształtu.

 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe z zastosowaniem słomki.

 • Rozwiązuje zagadki.

 • Nazywa obrazki.

 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 • Rozróżnia kształty i wzory na bombkach.

 • Liczy elementy.

 • Porównuje wygląd dwóch rysunków.

 • Wspólnie z dziećmi dekoruje choinkę.

 • Dba o porządek w sali.

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.

 • Stosuje formy grzecznościowe.

 • Spożywa posiłki, posługując się widelcem i łyżką.

 • Słucha opowiadań o tradycjach bożonarodzeniowych w różnych krajach.

 • Ogląda książeczki o życiu dzieci innych narodów.

 • Wręcza upominki swoim bliskim.

 • Śpiewa refren piosenki.

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.

 • Wykonuje bombkę na choinkę.

 • Ozdabia pierniczki.

 • Recytuje fragment wiersza.

 • Ogląda książki związane z Bożym Narodzeniem.

 • Wykonuje kolorowy łańcuch na choinkę.

 • Podejmuje samodzielne działania twórcze.

 • Tańczy przy piosence.

 • Uczestniczy w zabawach dźwiękonaśladowczych.

 • Rozumie wartość tradycji.

 • Przestrzega zasad odpowiedniego zachowania się przy stole.

 • Przejawia poczucie winy wobec kolegów i koleżanek w sytuacji konfliktowej.

Czytaj więcej: Treści programowe relizowane w grudniu

Piosenka o Mikołaju

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
Wszystkie dzieci na niego czekają,
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każde dziecko z prezentów się cieszy.

A Mikołaj, choć siwą ma brodę,
To wśród dzieci wciąż czuje się młodo,
Wszystkie głaszcze po twarzach,
Prezentami obdarza
I o każdym pamięta w te święta.

Czytaj więcej: Piosenka i wiersz do nauki w grudniu

Copyright © 2019 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.