Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

386080
DzisiajDzisiaj149
WczorajWczoraj442
W tym tygodniuW tym tygodniu990
W tym miesiącuW tym miesiącu7426
WszystkieWszystkie386080

Gościmy

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

Tematyka:

 1. Niby tacy sami a jednak inni
 2. Wakacyjne podróże
 3. Pożegnania nadszedł czas
 4. Projekt „sport”.

Treści programowe

Wspólnota narodowa i etniczna

Kultura innych narodów

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • szanowanie odmienności innych dzieci.

Rodzina

Rodzinne święta

 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.

Przyroda

Przyroda latem

Przyroda wiosną

 • poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana).

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
 • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawionych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

Wypowiedzi ustne

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter:
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Zainteresowania czytelnicze

 • próby samodzielnego czytania krótkich tekstów.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • różnicowanie prawej strony i lewej strony.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • rozpoznawanie i nazywanie figur przestrzennych: kula, sześcian; podawanie ich podstawowych cech.

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami.

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w różnych zabawach teatralnych, montażach słowno-muzycznych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach dykcyjnych rozwijających wyrazistość, właściwą intonację wypowiedzi.

W świecie sztuki – muzyka

Instrumenty perkusyjne

 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Mam kartkę niewielką
i pędzel malutki,
namaluję na papierze
kolorowe nutki.

Ref. Dla dziewczynek i chłopaków,
do walizek i plecaków,
na Mazury i pod chmury,
nad jeziora albo w góry.

2. Z tych nutek ułożę
tęczową piosenkę,
refren będzie w niej wesoły,
zwrotki uśmiechnięte.

Tematyka

1. Moja Ojczyzna

2. Moja miejscowość, mój region

3. Łąka w maju

4. Święto rodziców

Treści programowe

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy
 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.

Polska w Europie

Unia Europejska

 • wskazywanie położenia Polski na mapie Europy
 • wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących             z Polską
 • wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
 • kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.

Praca dorosłych

 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się              w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji
 • poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych
 • zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości
 • poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.

Koledzy, grupa przedszkolna

Komunikowanie się w grupie

 • uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur).

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.

Rodzinne święta

 • podawanie przybliżonych dat świat rodziców i świąt dziadków
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.) na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • poczucie sprawstwa
 • autorytet bliskich osób dorosłych, w tym seniorów rodziny.

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku,             w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda wiosną

 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 • poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • wyjaśnianie zjawiska tęczy.

Przyroda latem

 • poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki)
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.

Mali artyści

Przejawy ekspresji

 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach                  i metodach aktywizujących, np.: drama
 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania                i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych,              np. składanie przedmiotów z części, budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.).

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów                      w przestrzeni.

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich poznanych liter
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami            w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych,
 • dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy
 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.
 • tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą.

Mali artyści

Przejawy ekspresji

 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa

Świadomość niebezpieczeństwa

 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

Tematyka:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc
 3. Wiosna na wsi
 4. Dbamy o przyrodę

Treści programowe

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku,                  w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda wiosną

 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 • poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
 • wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla.

Podstawy ekologii

 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • poznawanie sposobów ochrony środowiska
 • poznawanie przejawów działalności ekologicznej

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

Uwaga

 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych

Pamięć

 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych                              z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi.
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Słownictwo

 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.)
 • wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich poznanych liter
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej
 • układanie rymów do podanych słów

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami              w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiazywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • rozróżnianie zbiorów nierównolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • mierzenie długości, szerokości i wysokości jednego przedmiotu, np. biurka.

Orientacja przestrzenna

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku.

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Działalność plastyczna

Barwy wokół nas

 • nazywanie barw – ciepłych i zimnych.

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie (indywidualne i w grupie) poznanych piosenek.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

,, Żartowniś marzec’’

1.Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe

a ubrania ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci wiośnie. 

    Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, taki pogodowy sos!

              Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

              Kap, kap, kap, kap- deszcz. Ciap, ciap, ciap, ciap- śnieg

              Puk, puk, puk, puk- grad, uuuuu- wiatr!

2.Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek,

przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek!

   3. Marzec skoczył hop, pod chmury i mówi do cioci:

    Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

    Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci,

    Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

„Nadeszła wiosna”

Spojrzał w okno mały Paweł,
a w ogrodzie wiosna:
świeżą trawę, przebiśniegi
w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów
w parku i w ogrodzie.
Zapomnijcie moi mili
o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka
garść ciepłych promieni,
gdy ogrzeje nimi ziemię,
świat się zazieleni
.

Tematyka:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
 3. Marcowa pogoda.
 4. Wiosenne przebudzenie.

Treści programowe

Przyroda

Przyroda wiosną

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
 • wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 • poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.

Obserwacja przyrody

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie  o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

W zdrowiu i chorobie

 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.

Racjonalne odżywianie

 • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:

-  wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

-  zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • rozwiazywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

Pamięć

 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Orientacja przestrzenna

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie wybranych cyfr; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych.

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.

Tematyka

 1. Muzyka wokół nas.
 2. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Treści programowe

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci                             w przedszkolu.

Instrumenty perkusyjne

 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

Twórcze działania muzyczne

 • tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

 • rozpoznawanie instrumentów (nie tylko instrumentów perkusyjnych) po wydawanych dźwiękach.

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter:
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami                w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.

Myślenie (twórcze)

 • stosowanie różnych technik i metod twórczych, np.: oskomatów (uzupełnianie bazgrołów tak, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii itp.

Drodzy Rodzice, dzieci bardzo polubiły piosenkę: '7 Days of the Week'. Dzięki niej łatwo i przyjemnie opanowaliśmy nazwy dni tygodnia po angielsku. Zachęcam do wspólnej zabawy z dziećmi.

Tematyka:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 2. Idzie zima ze śniegiem
 3. Idą święta
 4. Prezenty

Treści programowe

Przyroda

Przyroda zimą

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego             i soli kamiennej
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.

W świecie techniki

Rodzaje energii

 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.

Działalność badawcza

 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Świat techniki

Człowiek i technika

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • układanie rymów do podanych słów

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter (zgodnie z przewodnikiem)
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr (zgodnie z przewodnikiem), oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Treści programowe: 

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.

W zdrowiu i w chorobie

 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.

Racjonalne odżywianie

 • spożywanie różnorodnych pokarmów.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek.

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Słownictwo

 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).

Orientacja przestrzenna

 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami            w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych                w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Przyroda

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.

Świadomość niebezpieczeństwa

 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:

-             niewłaściwego zachowania się względem zwierząt

-             kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)

-             samodzielnego spożywania lekarstw

-             samodzielnego stosowania środków chemicznych

 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

„Jesienna zagadka”

Ref. Zagadkę powiem ci i powiedz mi czy wiesz,

       Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż / bis

1.

Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie jadła, gdy śnieg przykryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana !

Tak, tak, tak, tak, tak !

2.

Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki,

a każdy bocian radosny !

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana !

Tak, tak, tak, tak, tak !

3.

A jeżyk gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana !

Tak, tak, tak, tak, tak !

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

Podstawy ekologii

 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

-  rysowanie po śladzie

 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych                      z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie

 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:

Copyright © 2019 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.