Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

303105
DzisiajDzisiaj61
WczorajWczoraj249
W tym tygodniuW tym tygodniu1167
W tym miesiącuW tym miesiącu3418
WszystkieWszystkie303105

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Tematyka:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 2. Idzie zima ze śniegiem
 3. Idą święta
 4. Prezenty

Treści programowe

Przyroda

Przyroda zimą

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego             i soli kamiennej
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.

W świecie techniki

Rodzaje energii

 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.

Działalność badawcza

 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Świat techniki

Człowiek i technika

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • układanie rymów do podanych słów

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter (zgodnie z przewodnikiem)
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr (zgodnie z przewodnikiem), oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Treści programowe: 

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.

W zdrowiu i w chorobie

 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.

Racjonalne odżywianie

 • spożywanie różnorodnych pokarmów.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek.

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Słownictwo

 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).

Orientacja przestrzenna

 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami            w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych                w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Przyroda

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.

Świadomość niebezpieczeństwa

 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:

-             niewłaściwego zachowania się względem zwierząt

-             kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)

-             samodzielnego spożywania lekarstw

-             samodzielnego stosowania środków chemicznych

 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

„Jesienna zagadka”

Ref. Zagadkę powiem ci i powiedz mi czy wiesz,

       Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż / bis

1.

Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie jadła, gdy śnieg przykryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana !

Tak, tak, tak, tak, tak !

2.

Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki,

a każdy bocian radosny !

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana !

Tak, tak, tak, tak, tak !

3.

A jeżyk gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana !

Tak, tak, tak, tak, tak !

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

Podstawy ekologii

 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

-  rysowanie po śladzie

 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych                      z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie

 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:

„Witamy panią Jesień”

Idzie przez las pani Jesień

psotny wiatr w worku niesie

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąca liście z drzewa.

Witamy panią Jesień.

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci bardzo się cieszą,

szybciutko do parku spieszą.

Witamy panią Jesień.

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

Witamy panią Jesień.

Lecz kiedy ma humor ponury,

maluje deszczowe chmury.

Ja - Informacje o sobie

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
 • podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.

Emocje, radzenie sobie z nimi

 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).

Rozwój fizyczny - Nasze ciało

 • nazywanie części ciała
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.

Higiena ciała i otoczenia

 • dbanie o higienę narządów zmysłów poprzez:

-  przebywanie w dobrze wywietrzonych, ogrzanych pomieszczeniach

-  zwracanie uwagi na odpowiednie oświetlenie

-  unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.

Sprawność ruchowa

 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Procesy poznawcze - Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów.

Słownictwo

 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania - Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

Elementy matematyki - Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

Liczenie

W świecie sztuki – muzyka - Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • nauka krótkich piosenek
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych:

-  ze śpiewem

-  tanecznych.

„Ada i Olek” - piosenka

Ref. To jest Ada, a to Olek, siostra i brat.

       Małe przedszkolaki, które odkrywają świat.

       Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

         i wesoło uśmiechają się , o tak.

1.

Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada.

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada.

Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy,

a od babci pyszne lody dostaniemy.

2.

Tata często na rowery dzieci bierze.

Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze.

Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana

razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama.

3.

- Podaj rękę – prosi Olek małą Adę,

brat i siostra muszą dawać sobie radę.

Zawsze razem, z mamą, tatą i dziadkami

wędrujemy warszawskimi ulicami.

Copyright © 2018 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.