Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

386061
DzisiajDzisiaj130
WczorajWczoraj442
W tym tygodniuW tym tygodniu971
W tym miesiącuW tym miesiącu7407
WszystkieWszystkie386061

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Tematyka:

UŚMIECH DZIECI

PODRÓŻE

LATO’

WYRUSZAMY W ŚWIAT

 

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową.
 • Zapoznanie z prawami dziecka oraz instytucją rzecznika praw dziecka. Przybliżenie postaci Janusza Korczaka.
 • Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów. Przypomnienie numerów alarmowych i schematu zawiadamiania służb ratowniczych.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.
 • Zapoznanie z położeniem Australii na mapie świata oraz przedstawienie miejsc i elementów charakterystycznych dla tego kontynentu.
 • Zapoznanie ze zwierzętami i roślinnością charakterystycznymi dla Australii.
 • Zapoznanie z zasadami savoir-vivre’u dotyczącymi: nakrywania stołu, korzystania ze środków transportu publicznego, odwiedzin i przyjmowania gości.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia przymiotników od podanych rzeczowników.
 • Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.
 • Porównywanie ciężaru, wielkości, długości przedmiotów – utrwalenie pojęć matematycznych z tym związanych.
 • Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań matematycznych z treścią.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h oraz wyrazami podstawowymi zamek, hamak.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej przez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter.
 • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
 • Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozbudzanie zainteresowania dziełami sztuki.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Zapoznanie z rodzajami głosów operowych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej przez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 • Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
 • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Podnoszenie poziomu integracji sensorycznej.
 • Stymulowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.
 • Zapoznanie z polskim alfabetem migowym. Uwrażliwienie na potrzeby ludzi niesłyszących.
Copyright © 2019 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.