Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

366940
DzisiajDzisiaj25
WczorajWczoraj364
W tym tygodniuW tym tygodniu740
W tym miesiącuW tym miesiącu8439
WszystkieWszystkie366940

Gościmy

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Tematyka:

Jesienią dbamy o zdrowie

Listopadowe wieczory z rodziną

Jestem widzem i aktorem

Z kamerą wśród zwierząt

 • Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w ramach wypowiadania się na podstawie tematu dnia, ilustracji, doświadczeń dzieci.

 • Budowanie świadomości językowej przez rozwiązywanie zagadek i eksperymenty językowe.

 • Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem i wdrażanie do poszanowania książek.

 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżniania głosek w nagłosie i wygłosie.

 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek m, M, t, T oraz analiza wyrazów mama, tata.

 • Dbanie o poprawną wymowę poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, oddechowe, artykulacyjne.

 • Rozwijanie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego.

 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie dbania o czystość i higienę ciała.

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania się poprzez zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia.

 • Ćwiczenie prawidłowego nakrywania do stołu.

 • Zaznajomienie z różnymi specjalnościami lekarskimi i zmniejszanie lęku przed wizytą u lekarza.

 • Wzmacnianie integracji sensorycznej przez zabawy pobudzające kilka zmysłów jednocześnie.

 • Stwarzanie warunków do rozwoju wrażliwości muzycznej, improwizacji tanecznych, poczucia rytmu, różnicowania nastroju, tempa i dynamiki utworów muzycznych.

 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania elementów ze względu na wielkość, kolor, kształt.

 • Rozwijanie umiejętności poprawnego rozpoznawania kształtów i podawania ich nazw.

 • Utrwalenie poprawnego posługiwania się określeniem co drugi.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, określania położenia przedmiotów względem siebie lub w odniesieniu do własnego ciała.

 • Rozbudzanie intuicji i ciekawości plastycznej przez wykorzystanie nietypowych materiałów i technik (malowanie na mydle, lepienie z masy solnej).

 • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy na świeżym powietrzu.

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie wypowiedzi inspirowanej tekstem literackim, piosenką, ilustracją, tematem tygodniowym.

 • Wpajanie zasad kultury i odpowiedniego zachowania w teatrze.

 • Utrwalenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony.

 • Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

 • Wdrażanie do samodzielnego organizowania zabaw na świeżym powietrzu.

 • Rozwijanie sprawności motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe i masażyki.

 • Rozwijanie postawy twórczej.

 • Kształtowanie umiejętności układania wydarzeń w porządku chronologicznym.

 • Zapoznanie z zawodem scenografa i procesem powstawania scenografii.

 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, podawania nazw i przedstawiania podstawowych emocji.

 • Kształtowanie opiekuńczej postawy w stosunku do zwierząt.

 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych i rozwijanie słuchu fonematycznego.

 • Wprowadzenie zapisu graficznego głoski l oraz analiza wyrazu podstawowego lama.

 • Rozbudzanie zainteresowania pisaniem i czytaniem

Copyright © 2019 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.