Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

366944
DzisiajDzisiaj29
WczorajWczoraj364
W tym tygodniuW tym tygodniu744
W tym miesiącuW tym miesiącu8443
WszystkieWszystkie366944

Gościmy

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Tematyka:
1. Moja rodzina
2. Mój dom
3. Moja droga do przedszkola
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Treści programowe:

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)

 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny

 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców

 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu

 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny

 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
  Miejscowość, region

 • Praca dorosłych

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)

 • poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.

 • W świecie techniki

 • Urządzenia gospodarstwa domowego

 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom

 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem

 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji

 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek

 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

 • liczenie głosek.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów

 • układanie zagadek.

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych

 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku

 • układanie rymów do podanych słów

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż

 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

 • odróżnianie druku od pisma

 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech

 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.


Wiersz do nauki:

Kiedy obchodzimy narodowe święta,
powiewa na wietrze flaga rozwinięta.
Każde polskie dziecko dobrze ją zna,
i wie, że flaga Polski dwa kolory ma.
Na dole kolor czerwony, a na górze biały,
te kolory nadzieję żołnierzom dawały,
kiedy w odległych czasach walczyły wojska
o to, aby wolna mogła być Polska.

Do nauki: Hymn Polski

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany-
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

Copyright © 2019 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.