Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

728490
DzisiajDzisiaj969
WczorajWczoraj1525
W tym tygodniuW tym tygodniu2494
W tym miesiącuW tym miesiącu15843
WszystkieWszystkie728490

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Rodzice mają prawo :

czytajaca

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie.
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowiprowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców.
 • Decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
 • Znać jadłospis na dany dzień.
 • Proponować rodzaje zajęć dodatkowych.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :

 • Przestrzeganie Statutu Gminnego Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Kurowie;
 • Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola;
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Uczestniczyć w zebraniach rodziców;
 • Utrzymywać stały kontakt z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.
Copyright © 2020 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.