Przewodnicząca Rady Rodziców –pani Patrycja Krzesińska

    Z-ca przewodniczącej – pani Sylwia Kamińska - Furtak

    Sekretarz – pani Katarzyna Mitura

    Skarbnik – pani Monika Wałach