Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

673268
DzisiajDzisiaj1144
WczorajWczoraj1376
W tym tygodniuW tym tygodniu7719
W tym miesiącuW tym miesiącu5250
WszystkieWszystkie673268

Gościmy

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Gminnego Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Kurowie

rok szkolny 2015/2016

 

 

 

Przedmiot ewaluacji: Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej.

 

Cel: Ustalenie zakresu działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej.

 

SPIS TREŚCI:

 1. I.Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
  1. Cel ewaluacji wewnętrznej.
  2. Zakres diagnozowania:
   1. Obszar
   2. Wymaganie
 2. Pytania kluczowe.
 3. Kryteria ewaluacji.
 1. II.Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
  1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
  2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
  3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.
 1. III.Prezentacja wyników ewaluacji.
  1. Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
  2. Coś o obserwacjach?
 1. IV.Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
  1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
  2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
  3. Rekomendacje (zalecenia), które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

I - Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

1. Cel ewaluacji wewnętrznej:

 • Ustalenie zakresu działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej.

2. Zakres diagnozowania:

a) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji czytelniczej dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający osiągnięciu gotowości do nauki czytania.

b) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

b) Dzieci są aktywne.

3. Pytania kluczowe:

 1. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu kształcenia kompetencji potrzebnych do osiągnięcia gotowości do nauki czytania?
 2. Jak często nauczyciele czytają dzieciom i wykorzystują te sytuacje             do aktywności twórczej i budowania systemu wartości?
 3. W jaki sposób zorganizowano kącik książki, jakie są zasady korzystania z niego?
 4. Jaki jest poziom kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie przygotowania do czytania?
 5. Czy nauczyciele wspierają dzieci chętne do nauki czytania, w jaki sposób?

4. Kryteria ewaluacji:

 • spójność;
 • planowość;
 • aktywność;
 • wymiana doświadczeń;
 • skuteczność.

II - Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

1.Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.

 • Nauczyciele
 • Dyrektor
 • Dokumentacja

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji

 • Ankiety – nauczyciele
 • Obserwacje – dyrektor, nauczyciele
 • Analiza dokumentów

3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

 • Wrzesień 2015r. – określenie przedmiotu ewaluacji i powołanie zespołu ds. ewaluacji; opracowanie planu i harmonogramu ewaluacji.
 • Październik – grudzień 2015r.: dobór metod i grupy badawczej.
 • Grudzień 2015 – marzec 2016r. – zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie i porządkowanie danych.
 • Marzec 2016 r. - analiza zgromadzonych danych, wypracowanie wniosków.
 • Do końca maja 2016r. - przygotowanie raportu.
 • Przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej.

 

III - Prezentacja wyników ewaluacji.

1. Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.

     Ankieta (9 pytań) była skierowana do nauczycielek Gminnego Przedszkola w Kurowie. Przeprowadzona została na początku marca 2015 roku, ankietę wypełniło 11 nauczycielek. Celem ankiety było sprawdzenie:

üJakie działania podejmują nauczyciele w celu kształcenia kompetencji potrzebnych do osiągnięcia gotowości do nauki czytania.

üJak często nauczyciele czytają dzieciom i wykorzystują te sytuacje                do aktywności twórczej i budowania systemu wartości.

üW jaki sposób zorganizowano kącik książki, jakie są zasady korzystania z niego.

üJaki jest poziom kompetencji dzieci kończących przedszkole                           w zakresie przygotowania do czytania.

üCzy nauczyciele wspierają dzieci chętne do nauki czytania,                               w jaki sposób.

Oto podsumowanie wyników ankiety:

   Na pytanie 1. Czy w sali znajduje się kącik książki ? - wszystkie nauczycielki odpowiedziały „tak”. Oznacza to, że wszystkie nauczycielki podejmują działania i stwarzają warunki wspierające dzieci chętne do nauki czytania.

   Na pytanie 2. Czy jest dobrze oznaczony, wyeksponowany ? - wszystkie nauczycielki odpowiedziały twierdząco i podały określone sposoby oznaczenia:

 • „Kąciki książek są podpisane, oznaczone symbolami”
 • „Wydzielone miejsce, oznaczone kolorowym obrazkiem”
 • „Kącik książki jest w miejscu widocznym i dostępnym dla dzieci oznaczony napisem „Kącik książki”
 • „Umieszczony jest w łatwo dostępnym dla dzieci miejscu, oznaczony obrazkami”
 • „Oznaczony jest ilustracjami, jak należy obchodzić się z książkami”.

     Wszystkie nauczycielki eksponują „kącik książki” w taki sposób, aby był atrakcyjny dla dzieci i zachęcał do częstego korzystania z książek.

     Na pytanie 3. Jakie książki znajdują się w kąciku ? – nauczycielki odpowiedziały:

 • „Książki z ilustracjami dla dzieci: bajki, wiersze opowiadania. Książki dzieci przynoszą z domu lub zostają wypożyczone z Biblioteki Gminnej”
 • „Związane z tematyką realizowaną w danym miesiącu; o zwierzętach, roślinach, bajki, kosmos”
 • „Wiersze, opowiadania dla dzieci, bajki”
 • „Małe i duże, kolorowe ilustracje dopasowane do wieku dzieci”
 • „Bajki, książki przyrodnicze, o zwierzętach, roślinach”
 • „Książki z bajkami i wierszami dla dzieci, atlasy przyrodnicze”
 • „Głównie książeczki ze sztywnymi kartkami”

   Kąciki książek są zorganizowane w każdej sali. Tematyka książek jest różnorodna, dostosowana do wieku, możliwości rozwojowych   i zainteresowań dzieci.

   Na pytanie 4. Czy dzieci mają stały dostęp do książek i jak często z nich korzystają ? – wszystkie nauczycielki stwierdziły, że:

 • „Książki dostępne są w każdej chwili; po śniadaniu, w czasie zabaw dowolnych, po obiedzie dzieci oglądają książeczki   i słuchają bajki czytanej przez nauczyciela lub rodzica (w II półroczu)”
 • „Wszystkie dzieci korzystają z książeczek po posiłkach. Zainteresowane, sięgają po nie także podczas zabaw dowolnych”
 • „Dzieci codziennie korzystają z książeczek, oglądają ilustracje, słuchają bajek czytanych przez nauczyciela”

   We wszystkich grupach, dzieci mają stały dostęp do książek, mogą z nich korzystać w każdej porze dnia. Po śniadaniu i po obiedzie, wszystkie dzieci oglądają książeczki, natomiast dzieci zainteresowane sięgają po książeczki podczas zabaw dowolnych.

     Na pytanie 5. Czy dzieci znają i stosują zasady obchodzenia się z książką? – nauczycielki stwierdziły, że wszystkie dzieci znają i stosują.

     Pytanie 6. Czy dzieci znają utwory z literatury dziecięcej ? –                                    Nauczycielki w prawidłowy sposób rozbudzają zainteresowania przedszkolaków literaturą dziecięcą. Dzięki temu, kształtują kompetencje potrzebne do osiągnięcia gotowości do nauki czytania i wspierają zainteresowania czytelnicze dzieci.

   Na pytanie 7. Czy rodzice uczestniczą w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, realizowanej w naszym przedszkolu? – wszystkie nauczycielki potwierdziły, że:

 • Rodzice zostali poinformowani o akcji „Cała Polska czyta dzieciom).
 • Dzieci przynoszą z domu książeczki do czytania (czasem są to książki z Biblioteki Gminnej).
 • Rodzice biorą udział w organizowaniu „Kącika domowej książki”
 • Chętni rodzice czytają dzieciom w przedszkolu (po obiedzie).
 • Rodzice czytają dzieciom książeczki w domu.

     Na pytanie 8. Czy dzieci przejawiają zainteresowanie czytaniem prostych wyrazów?:

 • 7 nauczycielek odpowiedziało twierdząco;
 • 4 nauczycielki odpowiedziały, że „Zainteresowanie wykazują tylko nieliczne dzieci” (przeważnie w grupach starszych).

Nauczycielki wspierają dzieci chętne do nauki czytania. Zainteresowanie czytaniem wykazują dzieci starsze: 5-6-letnie.

     Na pytanie 9. W jaki sposób propaguje Pani czytelnictwo wśród dzieci?” – nauczycielki odpowiedziały:

üCzytanie bajek, wierszy, opowiadań - codziennie po obiedzie.

üOglądanie kolorowych ilustracji i opowiadanie o nich.

üWypożyczanie z dziećmi książek w bibliotece.

üPrzeprowadzanie zajęć o tematyce czytelniczej, podczas których dzieci tworzyły własne książeczki.

üUdział dzieci w spektaklu teatralnym „Zaczarowany świat bajek”.

üOrganizowanie w sali „Kącików książki” i wprowadzenie zasad korzystania z książek.

üZachęcanie dzieci do oglądania książeczek w ciągu dnia.

üZachęcanie dzieci do przynoszenia ulubionych książeczek z domu.

ü Zakup ciekawych książek do kącika za pieniądze przekazane przez rodziców (specjalnie na ten cel).

Wnioski:

 • Nauczycielki podejmują działania kształtujące kompetencje potrzebne do osiągnięcia gotowości do nauki czytania. Do działań takich należą: organizowanie kącików książki i zachęcanie dzieci do korzystania z nich, współudział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, itp.
 • Nauczycielki poprzez czytanie rozbudzają aktywność twórczą dzieci .
 • Kąciki książek są organizowane w sposób atrakcyjny dla dzieci, dzięki czemu zachęcają do częstego korzystania z książek.
 • Dzieci kończące przedszkole osiągają zdobywają kompetencje                  w zakresie przygotowania do czytania.
 • Nauczyciele wspierają dzieci chętne do podjęcia nauki czytania.

3. Analiza wyników prowadzonych obserwacji, przez nauczycielki grup.

   Wszystkie nauczycielki posiadają dokumentację prowadzonej obserwacji umiejętności dzieci w zakresie przygotowania do czytania:

 • arkusze obserwacji i diagnozy,
 • plany pracy indywidualnej (indywidualne programy wspomagania                        i korygowania rozwoju dziecka),
 • karty pracy indywidualnej.

   Z przeprowadzonej analizy dokumentów wynika, że wszystkie nauczycielki właściwie planują i systematycznie prowadzą zajęcia wyrównawcze z dziećmi,    z zakresu przygotowania do nauki czytania. Praca indywidualna jest prowadzona według planów przygotowanych przez nauczycielki i jest (i jest dokumentowana, o czym świadczą wpisy do dzienników).

Wnioski:

 • Nauczycielki prowadzą ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętności potrzebne do nauki czytania, m.in. ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia mowy, itp.
 • Analiza uzyskanych wyników diagnozy końcowej dzieci 5,6-letnich świadczy o tym, że dzieci posiadają gotowość do podjęcia nauki czytania.

IV - Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

1) Jakie działania podejmują nauczyciele w celu kształcenia kompetencji potrzebnych do osiągnięcia gotowości do nauki czytania?

         Kształcenie kompetencji potrzebnych do osiągniecia gotowości do nauki czytania przez dzieci, odbywa się poprzez:

 • realizację celów wynikających z planu pracy, podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • czytanie dzieciom książek w różnych porach dnia (obowiązkowo po obiedzie),
 • analizę kart pracy z obserwacji oraz umiejętności dzieci na zajęciach,
 • zapraszanie rodziców do przedszkola w celu czytania książek,
 • udział dzieci w lekcji bibliotecznej oraz spacery do Biblioteki Gminnej w celu wspólnego wypożyczania książek,
 • rozmowy z dziećmi (grupowe i indywidualne),
 • rozmowy z nauczycielką współpracującą w grupie.

2) Jak często nauczyciele czytają dzieciom i wykorzystują te sytuacje do aktywności twórczej i budowania systemu wartości?

     Nauczyciele czytają dzieciom codziennie:

 • po obiedzie
 • często przed śniadaniem lub podczas zabaw dowolnych (dzieciom chętnym, w małych zespołach)
 • podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w zależności od realizowanego tematu.

     Rozbudzanie aktywności twórczej dziecka i budowanie systemu wartości odbywa się podczas:

 • zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • zabaw dowolnych,
 • zajęć indywidualnych,
 • przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
 • podczas przygotowania prac na konkursy plastyczne.

3) W jaki sposób zorganizowano kącik książki, jakie są zasady korzystania z niego?

   Kąciki książek są zorganizowane w każdej sali, w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci. Są wyeksponowane i poprzez odpowiednie ilustracje, napisy – posiadają jasno określone zasady korzystania z książek. Tematyka książek jest różnorodna, dostosowana do wieku, możliwości rozwojowych   i zainteresowań dzieci.

4) Jaki jest poziom kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie przygotowania do czytania?

   Poziom kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie przygotowania do czytania, został określony w „Arkuszach gotowości szkolnej” i pozwala stwierdzić, że większość przedszkolaków posiada wysoki poziom kompetencji w zakresie nauki czytania.

5) Czy nauczyciele wspierają dzieci chętne do nauki czytania, w jaki sposób?

   Tak, nauczyciele wspierają dzieci chętne do nauki czytania – poprzez:

 • Codzienne czytanie bajek, wierszy, opowiadań.
 • Zachęcanie do oglądanie kolorowych ilustracji i opowiadanie o nich.
 • Wypożyczanie z dziećmi książek w bibliotece.
 • Udział dzieci w lekcji bibliotecznej.
 • Przeprowadzanie zajęć o tematyce czytelniczej.
 • Organizowanie w sali „Kącików książki” i wprowadzenie zasad korzystania z książek.
 • Zachęcanie dzieci do przynoszenia ulubionych książeczek z domu.
 • Zapraszanie rodziców do przedszkola w celu czytania książek                 po obiedzie.
 • Udostępnianie dzieciom książek z powiększoną czcionką,                           do samodzielnego czytania.

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

Mocne strony:

 • Przedszkole podejmuje właściwe działania w zakresie przygotowania   do czytania i edukacji czytelniczej.
 • Przedszkole odpowiednio monitoruje proces rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci.
 • Dzieci wykazują duże zainteresowanie książką i nauką czytania.

Słabe strony:

 • Nie wszyscy rodzice chętnie angażują się we współpracę z nauczycielkami w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci.

3. Zalecenia, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

 • Nadal należy prowadzić działania wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.
 • Nadal należy prowadzić pomoc psychologiczno – pedagogiczną                         z dziećmi, których wiadomości i umiejętności z zakresu czytelnictwa     nie są adekwatne do ich wieku rozwojowego.

Wnioski końcowe: Nauczyciel we właściwy sposób planują i prowadzą działania w zakresie przygotowania do czytania i edukacji czytelniczej.

Raport napisany w formacie opisowym, przedstawiony i omówiony podczas Rady Pedagogicznej.

Zespół ewaluacyjny:

 

 1. Elżbieta Rybka
 2. Marta Podgajna
 3. Elżbieta Piłat
Copyright © 2020 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.