akcja "pomagam" ! - zabawy na środę 08.XII.

1. Czapka, broda i czerwony strój… – zabawa logorytmiczna.

Dzieci śpiewają piosenkę na melodię piosenki „S-A-N-T-A Super Simple Songs” i naśladują ją ruchem (można mówić jako wierszyk).

Dzieci:

Czapka, - ręce mają złożone nad głową,

Broda - rysują oburącz kształt brody,

i czerwony strój - wskazują rękami ubranie,

To święty Mikołaj! - dłonie wyciągają przed siebie,

Świę – ty Mi – ko – łaj, klaszczą w rytm sylab,                                                              

Świę – ty Mi – ko – łaj,

Świę – ty Mi – ko – łaj,

Wiezie nam prezenty - udają, że trzymają w ręce prezent.

Czytaj więcej: akcja "pomagam" ! - zabawy na środę 08.XII.

poznajemy mikołaja - zabawy na poniedziałek 6XII.

1. Sanki Mikołaja – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Rodzice śpiewają piosenkę na dowolną melodię. Dzieci pokazują jej treść ruchem. Po ostatnim

wersie klaszczą w dłonie i kładą się na ziemi.

Dzieci:

Jadą, jadą, jadą, jadą - przemieszczają się po dywanie w linii prostej,

Mikołaja sanki. - rozstawiają ręce szeroko,

Omijają, omijają - przemieszczają się slalomem,

sople i bałwanki - rysują w powietrzu sopel i bałwana,

Święty chce prezent dać - stają nieruchomo,

Idźcie dzieci spać! - wyśpiewują wers, maszerując w miejscu, a następnie klaszczą w dłonie i kładą się na dywanie.

Czytaj więcej: poznajemy mikołaja - zabawy na poniedziałek 6XII.

barbórka i mikołajki - zabawy na piątek 3.Xii.

1. Renifery – zabawa logorytmiczna.

Rodzice wyjaśnią dzieciom, że zamieniają się w renifery i będą naśladować stukot ich kopyt. Zrobią

to za pomocą kląskania (czyli „klaskania” językiem). Rodzice prezentują dzieciom prawidłowy sposób kląskania. Kląskamy naprzemienne – raz z ustami w szerokim uśmiechu, raz z ustami ułożonymi jak

przy wymawianiu głoski u.

Czytaj więcej: barbórka i mikołajki - zabawy na piątek 3.Xii.