Zabawy matematyczne dla przedszkolaków - propozycje dla rodziców

ZABAWY MATEMATYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

Liczenie klamerek do bielizny


Czego uczysz: Liczenia, nazw liczb, wzajemnej odpowiedniości


Materiały potrzebne do nauki: Tektura, mazak, klamerki do bielizny


Przebieg: Do budowy planszy może być wykorzystany dowolny rodzaj tektury. Podziel tekturę na pięć części, tak jak to jest pokazane na rysunku. Narysuj jedną kolorową kropkę w pierwszej części, dwie w drugiej itd., aż do pięciu. Podobnie jak na tekturce, narysuj na klamerkach kropki – jedną na pierwszej, dwie na drugiej itd. Oprócz tego ponumeruj kropki od 1 do 5. Po kilku próbach dziecko z przyjemnością samo będzie przypinało klamerki do części tektury z odpowiednią liczbą kropek. Po pewnym czasie dziecko skojarzy nazwy liczb z liczbą kropek.


Liczenie wykałaczek


Czego uczysz: Nazw liczb, wzajemnej odpowiedniości


Materiały potrzebne do nauki: Tekturowa kwadratowa plansza ponumerowana tak, jak pokazano na rysunku, wykałaczki


Przebieg: Pomóż dziecku wykonać dwie plansze do liczenia. Użyj tekturowej planszy i okrągłych wykałaczek. Ponumeruj obie plansze liczbami od 1 do 9, zaczynając od lewego górnego rogu; na jednej z nich napisz liczby w kolejności 1 – 9, na drugiej zaś odwrotnie. Ostrym narzędziem zrób otwory odpowiadające liczbom na obu planszach.


Liczby na wieszaku na ubranie


Czego uczysz: Rozumienia wzajemnej odpowiedniości, nazw liczb


Materiały potrzebne do nauki: 10 wieszaków na ubranie, papier lub karton, mazak, taśma, klamerki do bielizny


Przebieg: Przyczep do każdego wieszaka liczbę od 1 do 10 napisaną na papierze lub kartonie. Zachęć dziecko, aby przypięło do wieszaka tyle klamerek, ile pokazuje liczba na etykiecie.


Liczbowa dżdżownica


Czego uczysz: Nazw liczb, liczenia po kolei


Materiały potrzebne do nauki: Karton, mazak, nożyczki


Przebieg: Zrób dżdżownice. Potnij ją na kawałki (od 1 do 10), tak ażeby kawałki pasowały do siebie tylko wtedy, gdy ułoży je się w poprawnej kolejności, tzn. [2] będzie pasować jedynie do [1], tak jak w kawałkach układanki. Dzieci odkryją kolejność liczb, gdy dopasują do siebie kawałki tworzące dżdżownicę

 

Wycieczka na ryby


Czego uczysz: Nazw liczb, wzajemnej odpowiedniości


Materiały potrzebne do nauki: Patyk, który ma służyć jako wędka, ryby wycięte w kartonu, duże spinacze do papieru, mały magnes, sznurek


Przebieg: Wytnij 9 ryb z kartonu, ponumeruj je od 1 do 9 umieszczając odpowiednią liczbę kropek na każdej rybie. Przypnij do nosa każdej ryby duży spinacz. Przywiąż jeden koniec sznurka do wędki, a drugi do magnesu. Pozwól dziecku „łowić”. Dziecko powinno rozpoznać liczbę na rybie, odczytując liczbę lub liczbę kropek.

 

Liczenie – liczby kardynalne


Czego uczysz: Liczb kardynalnych


Materiały potrzebne do nauki: Pojemnik na jajka, 12 plastykowych otwieranych jajek tego samego koloru. Jedno duże, wewnątrz puste, otwierane plastykowe jajko, przedmioty wygodne do liczenia tak jak guziki, kamyki itp.


Przebieg: Oznacz jajka od 1 do 12 za pomocą niezmywalnego mazaka. Umieszczaj różną liczbę jajek w pojemniku, w zależności od możliwości dziecka. Przedmioty do liczenia ułóż w dużym jajku, tak aby były widoczne. Zachęć dziecko, by ułożyło odpowiednią liczbę przedmiotów w przeznaczonym do tego jajku. Gdy dziecko dobrze już sobie z tym radzi, dodaj inne liczby i pomieszaj jajka. W podobny sposób można uczyć dodawania i odejmowania.

 

Geoplan


Czego uczysz: Znajomości figur


Materiały potrzebne do nauki: Drewniana tablica o wymiarach 20x20 cm, gwoździki, gumki recepturki.


Przebieg: Przybij to tablicy po dziesięć gwoździ w dziesięciu rzędach. Możesz zaprojektować różne figury, napinając gumki na gwoździe. Jeśli zajdzie potrzeba można stosować również kolorowe gumki.

 

Skacz i licz


Czego uczysz: Znajomości figur, cyfr, zapoznawania się z kolejnością liczb


Materiały potrzebne do nauki: Kawałki gazety, mazaki


Przebieg: Potnij kawałki gazety w koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty. Ponumeruj mazakiem figury 1 – 9. Dziecko powinno skakać z figury na figurę, nazywając jej kształt i cyfrę na niej napisaną. Być może, że lepiej będzie zacząć od samych figur, cyfry dodając później

 

Porządkowanie liczb


Czego uczysz: Porządkowania liczb rosnąco, od lewej strony do prawej


Materiały potrzebne do nauki: Ramiączko, pięć kawałków papieru ponumerowanych od 1 do 5, zielone kółko wycięte z tektury, klamerki


Przebieg: Zawieś ramiączko na klamce. Przyklej zielone kółko z lewej strony ramiączka, a następnie przyklej kartki z numerami w kolejności od 1 do 5 (tak jak na rysunku). Zachęć dziecko, by przypinało do kartek taką liczbę klamerek, jaka odpowiada cyfrom na kartkach.

 

Pomaganie w kuchni


Czego uczysz: Liczenia, łączenia, tworzenia zbiorów, wzajemnej odpowiedniości


Materiały potrzebne do nauki: Podstawowe produkty spożywcze znajdujące się w kuchni lub kupione w sklepie spożywczym.


Przebieg: Zachęć dziecko do poukładania na stole różnych produktów spożywczych. Policz różne produkty, a podobne produkty połącz w zbiory i policz elementy tych zbiorów.

 

Fasola w słoiku


Czego uczysz: Szacowania, zgadywania


Materiały potrzebne do nauki: Pusty, przezroczysty słoik, fasola


Przebieg: Jest to bardzo pouczająca gra, zwłaszcza gdy jest ona połączona z nagrodami. Weź pusty, przezroczysty słoik o dowolnej pojemności i kształcie. Włóż do niego dowolną liczbę nasion fasoli (od 1 do 9). Poproś dziecko, by spojrzało na nasiona fasoli i spróbowało odgadnąć, ile jest ich w słoiku. Następnie wysyp fasolę ze słoika i pomóż mu policzyć ziarenka. Jeśli zgadło, otrzymuje symboliczną nagrodę. Zadziwiające jest, jak szybko dzieci dochodzą do wprawy w zgadywaniu. Liczbę ziaren fasoli można stopniowo zwiększać.

 

Gra z opakowaniem do jajek


Czego uczysz: Rozpoznawania liczb


Materiały potrzebne do nauki: Puste opakowania na jajka, kulka lub kamień, mazak


Przebieg: Ponumeruj w opakowaniu na jajka 2 rzędy miseczek. W jednym rzędzie od 1 do 5. W drugim od 6 do 10, zostawiając po jednym wolnym miejscu w obu rzędach. Niech dziecko włoży kamień do opakowania, zamknie je i potrząśnie nim, a następnie niech otworzy opakowanie i rozpozna numer miseczki, do której wpadł kamyk. Jeśli wyląduje on na nienumerowanym miejscu, dziecko powtarza kolejkę.

 

Spacer wśród liczb


Czego uczysz: Liczenia, rozpoznawania liczb, kolorów, kolejności


Materiały potrzebne do nauki: Karton w różnych kolorach, mazaki, kalka techniczna (celofan).


Przebieg: Na kawałkach kartonu w różnych kolorach obrysuj stopę. Ponumeruj obrysowane stopy od 1 do 10 i pokryj je kalką (celofanem). Pracuj z dziećmi indywidualnie lub w małych grupach. Zachęć je do ustawienia „stóp” w rzędzie w kolejności od 1 do 10. Dzieci powinny chodzić po rozłożonych stopach, określając kolor i odczytując liczbę na każdej z nich.

 

Zawody liczbowe


Czego uczysz: Rozpoznawania cyfr i liczb, pojęcia liczby od 1 do 10.


Materiały potrzebne do nauki: Dwa ponumerowane od 1 do 10 zbiory kart. Woreczek suchej fasoli, guziki lub inne małe przedmioty.


Przebieg: Dzieci są podzielone na dwie grupy i ustawione w szeregach. Na początku szeregu ułożone są zbiory potasowanych kart. Na twój sygnał pierwsze dziecko bierze pierwszą z góry kartę, wywołuje liczbę, a następnie biegnie i układa na stole odpowiadającą jej liczbę przedmiotów. Każde dziecko powtarza tę czynność. Strona, która pierwsza skończy zwycięża.

 

Ogony latawców


Czego uczysz: Wzajemnej odpowiedniości, rozpoznawania liczb


Materiały potrzebne do nauki: Karton, sznurek, klamerki do bielizny.


Przebieg: Pomóż dzieciom wyciąć po 9 latawców dla każdego dziecka i ponumeruj je od 1 do 9. Narysuj odpowiednią liczbę kropek na każdym latawcu. Przywiąż koniec sznurka do latawca. Dzieci powinny przyczepić odpowiednią liczbę klamerek do każdego latawca.

 

Proste dodawanie


Czego uczysz: Używania podstawowych licz, prostego dodawania


Materiały potrzebne do nauki: Na kartkach o wymiarach 8x12 cm utwórz kilka zbiorów liczbowych. Szpilki


Przebieg: Na plecach każdego dziecka przypnij kartkę z liczbą. Wybierz losowo jedno dziecko, a pozostałe dzieci niech kolejno przypinają na jego plecach kartkę z liczbą. Gdy wybrane dziecko odgadnie przypiętą na jego plecach liczbę, dziecko, które przypięło tę liczbę, zostanie dzieckiem wybranym.

Zaklaszcz swoje imię”

Cel: liczenie i porównywanie.


Pomoce: duży arkusz papieru, mazaki.


Przebieg: każde dziecko wypowiada swoje imię, po czym pozostałe dzieci wyklaskują liczbę zawartych w nim sylab: dwa razy –przy imieniu „A-nia”, raz-przy imieniu „Jaś”, trzy-„Lu-cy-na”. Informacje te można przedstawić w sposób graficzny. Przy tej okazji może powstać dyskusja zw. np. z następującymi pytaniami:
- Ile dzieci ma imiona z dwoma klaśnięciami?
- W którym zbiorze jest najwięcej klaśnięć?
-Ile jest wszystkich klaśnięć razem?

Obrazek z figur”

Cel: dopasowywanie kształtów, tworzenie zbiorów.


Pomoce: kostka do gry, kolorowy papier samoprzylepny.


Przebieg: Wyciąć z papieru różne figury np. duży trójkąt, mały trójkąt, duży kwadrat, mały kwadrat, duże koło, małe koło i przykleić je do ścianek kostki. Następnie należy wyciąć te same kształty w odpowiednim powiększeniu. Dzieci pracują parami, rzucają na przemian kostkę do gry i wybierają małą albo dużą figurę, stosownie do wyniku rzutu. Po wykonaniu ośmiu rzutów tworzą ze zgromadzonych figur obrazki.

Liczydła z guzików”

Cel: rozkład liczby 10 na składniki, stałość liczby.


Pomoce: guziki, nici.


Przebieg: Dzieci nawlekają na nitkę dziesięć guzików, tworząc w ten sposób swoje własne liczydło. Przesuwając guziki tam i z powrotem wzdłuż nitki otrzymują różne zestawienia liczb np. 5-2-3. Następnie zapisują najwięcej takich kombinacji ( przy pomocy nauczycielki ), po czym sprawdzają kto zauważył ich więcej.

Nawlekanie koralików wg wzoru”

Cel: grupowanie, kopiowanie, naśladowanie wzorów.


Pomoce: koraliki różnego kształtu, 12 kartek o wymiarach 3x5 cm z narysowanymi wzorami sznurków korali, kilka kawałków sznurka o różnej długości.


Przebieg: Dzieci wybierają kartkę z dowolnym wzorem korali i nawlekają koraliki na sznurek zgodnie z narysowanym wzorem.

Konstruowanie budowli z klocków i mierzenie ich”

Cel: rozwijanie umiejętności mierzenia.


Pomoce: klocki konstrukcyjne, taśma miernicza z podziałką centymetrową.


Przebieg: Dzieci budują dowolne konstrukcje z klocków a następnie zachęcane przez nauczycielkę mierzą je. Nauczycielka pomaga dzieciom zanotować odpowiedź.

Skacz i licz”

Cel: zaznajomienie z figurami, cyframi, liczenie, zapoznawanie się z kolejnością liczb.


Pomoce: kawałki gazety, mazaki.


Przebieg: Nauczycielka tnie kawałki gazety w koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty oraz numeruje mazakiem figury 1-9. Dzieci skaczą z figury na figurę nazywając jej kształt i cyfrę na niej napisaną.

Literatura:

Sam Ed Brown - "Raz, dwa, trzy spróbuj i Ty" - zabawy matematyczne dla przedszkolaków.